Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale 2007-2013

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
"Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională"

Titlu proiect: "Utilizarea accesului internet broadband si a TIC in dezvoltarea activitatii SC QUAD STUDIO SRL"

Urbanism

Urbanism

Impreuna cu colaboratorii nostri elaboram documentatii de urbanism, Planuri Urbanistice Zonale si Planuri Urbanistice de Detaliu

 

Comments are closed.